MAHKAMAH SYARIAH, KELANTAN

Mahkamah Syariah for Syariah Law. Jalan Pasir Mas, Bandar Kota Bharu, Kelantan.

System: CCTV, Card Access, Fireman Intercom, Public Address, Master Clock, SMATV, Queue Management